Guang Xu

H22.1275 Guang Xu Mother coin obverse

H22.1275 Guang Xu Mother coin reverse

H1323 Guangxu Zhongbao obverse H1323 Guangxu Zhongbao obverse H1323 Guangxu Zhongbao reverse H1323 Guangxu Zhongbao reverse H22.1490 Guangxu Xinjiang obverse H22.1490 Guangxu Xinjiang obverse H22.1490 Guangxu Xinjiang reverse H22.1490 Guangxu Xinjiang reverse H22.1491 Guangxu Xinjiang obverse H22.1491 Guangxu Xinjiang obverse H221281 Guang Xu Qianziwen Zi obverse H221281 Guang Xu Qianziwen Zi obverse H221281 Guang Xu Qianziwen Zi reverse H221281 Guang Xu Qianziwen Zi reverse H221290 Guang Xu obverse value 10 H221290 Guang Xu obverse value 10 H221290 Guang Xu reverse value 10 H221290 Guang Xu reverse value 10 H221308 Guang Xu obverse H221308 Guang Xu obverse H221308 Guang Xu reverse H221308 Guang Xu reverse H221324 Guang Xu obverse H221324 Guang Xu obverse H221324 Guang Xu reverse H221324 Guang Xu reverse H221336 Guang Xu Struck obverse H221336 Guang Xu Struck obverse H221336 Guang Xu Struck reverse H221336 Guang Xu Struck reverse H221350 Guang Xu Kai Feng Henan One Dot Tong obverse H221350 Guang Xu Kai Feng Henan One Dot Tong obverse H221350 Guang Xu Kai Feng Henan One DotTong reverse H221350 Guang Xu Kai Feng Henan One DotTong reverse H221350v Not In Hartill Guang Xu Kai Feng Henan Two DotTong obverse H221350v Not In Hartill Guang Xu Kai Feng Henan Two DotTong obverse H221350v Not In Hartill Guang Xu Kai Feng Henan Two DotTong reverse H221350v Not In Hartill Guang Xu Kai Feng Henan Two DotTong reverse H221409 Guang Xu Dongchuan Yunnan obverse H221409 Guang Xu Dongchuan Yunnan obverse H221409 Guang Xu Dongchuan Yunnan reverse H221409 Guang Xu Dongchuan Yunnan reverse H221413 Guang Xu obverse H221413 Guang Xu obverse H221413 Guang Xu reverse H221413 Guang Xu reverse H221422 Guang Xu obverse H221422 Guang Xu obverse H221422 Guang Xu reverse H221422 Guang Xu reverse H221434 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221434 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221434 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221434 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221435 Guang Xu obverse H221435 Guang Xu obverse H221435 Guang Xu reverse H221435 Guang Xu reverse H221436 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221436 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221436 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221436 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221440 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221440 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221440 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221440 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221441 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221441 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221441 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221441 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221442 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221442 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221442 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221442 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221445 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221445 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221445 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221445 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221452 v not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221452 v not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221452 v not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221452 v not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221453 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221453 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221453 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221453 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221453v Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221453v Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221453v Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221453v Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221456 not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221456 not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221456 not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221456 not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221456 v not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221456 v not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221456 v not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221456 v not in Hartill Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221459 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221459 Guang Xu Tianjin Zhili obverse H221459 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221459 Guang Xu Tianjin Zhili reverse H221465 Guang Xu Aksu Xinjiang obverse H221465 Guang Xu Aksu Xinjiang obverse H221465 Guang Xu Aksu Xinjiang reverse H221465 Guang Xu Aksu Xinjiang reverse H221473 Guang Xu Kashgar Xinjiang obverse H221473 Guang Xu Kashgar Xinjiang obverse H221473 Guang Xu Kashgar Xinjiang reverse 10 H221473 Guang Xu Kashgar Xinjiang reverse 10 H221491 Guang Xu Kuche Xinjiang 1908 obverse H221491 Guang Xu Kuche Xinjiang 1908 obverse H221491 Guang Xu Kuche Xinjiang 1908 reverse H221491 Guang Xu Kuche Xinjiang 1908 reverse

The Guang Xu 1000 character classic series – Qian Zi Wen