Jin dynasty

H12.1 Liang Zao Xin Quan obverse

H12.1 Liang Zao Xin Quan reverse