Southern Song

H17106 Qian Dao Yuan Bao obverse value 2 iron H17106 Qian Dao Yuan Bao obverse value 2 iron H17106 Qian Dao Yuan Bao reverse Ye value 2 iron H17106 Qian Dao Yuan Bao reverse Ye value 2 iron H17118 Qian Dao obverse iron H17118 Qian Dao obverse iron H17118 Qian Dao reverse Tong iron H17118 Qian Dao reverse Tong iron H17185 Chun Xi obverse H17185 Chun Xi obverse H17185 Chun Xi reverse blank H17185 Chun Xi reverse blank H17226 Chun Xi obverse H17226 Chun Xi obverse H17226 Chun Xi reverse crescent dot H17226 Chun Xi reverse crescent dot H17229 Chun Xi obverse H17229 Chun Xi obverse H17229 Chun Xi reverse Ba 8 H17229 Chun Xi reverse Ba 8 H17230 Chun Xi obverse H17230 Chun Xi obverse H17230 Chun Xi reverse 9 H17230 Chun Xi reverse 9 H17231 Chun Xi obverse H17231 Chun Xi obverse H17231 Chun Xi reverse 10 H17231 Chun Xi reverse 10 H17232 Chun Xi obverse H17232 Chun Xi obverse H17232 Chun Xi reverse 11 H17232 Chun Xi reverse 11 H17235 Chun Xi obverse H17235 Chun Xi obverse H17235 Chun Xi reverse 14 H17235 Chun Xi reverse 14 H17237 Chun Xi obverse H17237 Chun Xi obverse H17237 Chun Xi reverse 16 iron H17237 Chun Xi reverse 16 iron H173 Jian Yan obverse H173 Jian Yan obverse H173 Jian Yan reverse blank H173 Jian Yan reverse blank H17305 Chun Xi obverse iron H17305 Chun Xi obverse iron H17305 Chun Xi reverse Chun 15 iron H17305 Chun Xi reverse Chun 15 iron H17323 Shao Xi obverse iron H17323 Shao Xi obverse iron H17323 Shao Xi reverse Chun 4 iron H17323 Shao Xi reverse Chun 4 iron H17336 Shao Xi obverse value 2 H17336 Shao Xi obverse value 2 H17336 Shao Xi reverse 3 value 2 H17336 Shao Xi reverse 3 value 2 H17366 Shao Xi obverse iron H17366 Shao Xi obverse iron H17366 Shao Xi reverse Chun 3 iron H17366 Shao Xi reverse Chun 3 iron H17369 Shao Xi obverse value 2 iron H17369 Shao Xi obverse value 2 iron H17369 Shao Xi reverse Chun 3 value 2 iron H17369 Shao Xi reverse Chun 3 value 2 iron H17372 Shao Xi obverse iron H17372 Shao Xi obverse iron H17372 Shao Xi reverse Chun 2 iron H17372 Shao Xi reverse Chun 2 iron H17374 Shao Xi obverse iron H17374 Shao Xi obverse iron H17374 Shao Xi reverse Tong 2 iron H17374 Shao Xi reverse Tong 2 iron H17379 Shao Xi obverse value 2 iron H17379 Shao Xi obverse value 2 iron H17379 Shao Xi reverse Han 3 value 2 iron H17379 Shao Xi reverse Han 3 value 2 iron H1739 x2 Zhao Xing obverse Contains iron H1739 x2 Zhao Xing obverse Contains iron H1739 x2 Zhao Xing reverse Contains iron H1739 x2 Zhao Xing reverse Contains iron H1739 Zhao Xing obverse Contains iron H1739 Zhao Xing obverse Contains iron H1739 Zhao Xing reverse Contains iron H1739 Zhao Xing reverse Contains iron H17393 Qing Yuan obverse iron H17393 Qing Yuan obverse iron H17393 Qing Yuan reverse Chuan Yuan iron H17393 Qing Yuan reverse Chuan Yuan iron H17394 Qing Yuan iron obverse H17394 Qing Yuan iron obverse H17394 Qing Yuan iron reverse Chun 2 H17394 Qing Yuan iron reverse Chun 2 H17395 Qing Yuan iron obverse H17395 Qing Yuan iron obverse H17395 Qing Yuan iron reverse Chun 3 H17395 Qing Yuan iron reverse Chun 3 H17397 Qing Yuan iron obverse H17397 Qing Yuan iron obverse H17397 Qing Yuan iron reverse Chun 5 H17397 Qing Yuan iron reverse Chun 5 H17410 Qing Yuan iron obverse H17410 Qing Yuan iron obverse H17410 Qing Yuan iron reverse Tong 5 H17410 Qing Yuan iron reverse Tong 5 H17429 Qing Yuan obverse iron H17429 Qing Yuan obverse iron H17429 Qing Yuan reverse Han Yuan iron H17429 Qing Yuan reverse Han Yuan iron H17441 Qing Yuan iron obverse H17441 Qing Yuan iron obverse H17441 Qing Yuan iron reverse Tong 5 H17441 Qing Yuan iron reverse Tong 5 H1747 Zhao Xing obverse Contains iron H1747 Zhao Xing obverse Contains iron H1747 Zhao Xing reverse Contains iron H1747 Zhao Xing reverse Contains iron H17482 Jia Tai obverse H17482 Jia Tai obverse H17482 Jia Tai reverse 2 H17482 Jia Tai reverse 2 H17526 Kai Xi obverse iron H17526 Kai Xi obverse iron H17526 Kai Xi reverse Han 3 value 2 iron H17526 Kai Xi reverse Han 3 value 2 iron H17538 Sheng Song iron obverse H17538 Sheng Song iron obverse H17538 Sheng Song iron reverse Li Yi Wu H17538 Sheng Song iron reverse Li Yi Wu H17562 Jia Ding obverse H17562 Jia Ding obverse H17562 Jia Ding reverse 9 value2 H17562 Jia Ding reverse 9 value2 H17568 Jia Ding iron obverse H17568 Jia Ding iron obverse H17568 Jia Ding iron reverse Chun Yuan H17568 Jia Ding iron reverse Chun Yuan H1758 Zhao Xing obverse Contains iron H1758 Zhao Xing obverse Contains iron H1758 Zhao Xing reverse Contains iron H1758 Zhao Xing reverse Contains iron H17674 Bao Qing iron obverse H17674 Bao Qing iron obverse H17674 Bao Qing reverse Han crescent H17674 Bao Qing reverse Han crescent H17678 Da Song obverse H17678 Da Song obverse H17678 Da Song reverse blank H17678 Da Song reverse blank H17680 Da Song obverse H17680 Da Song obverse H17680 Da Song reverse 2 H17680 Da Song reverse 2 H17741 Duan Ping obverse H17741 Duan Ping obverse H17741 Duan Ping reverse blank H17741 Duan Ping reverse blank H17746 Duan Ping iron obverse H17746 Duan Ping iron obverse H17746 Duan Ping iron reverse Hui Wu Dong Xia H17746 Duan Ping iron reverse Hui Wu Dong Xia H17750 Jia Xi obverse H17750 Jia Xi obverse H17750 Jia Xi reverse H17750 Jia Xi reverse H17752 Jia Xi obverse H17752 Jia Xi obverse H17752 Jia Xi reverse 2 H17752 Jia Xi reverse 2 H1776 Long Xing obverse Contains iron H1776 Long Xing obverse Contains iron H1776 Long Xing reverse Contains iron H1776 Long Xing reverse Contains iron H17800 Chun You obverse H17800 Chun You obverse H17800 Chun You reverse 11 H17800 Chun You reverse 11 H17815 Huang Song obverse H17815 Huang Song obverse H17815 Huang Song reverse 3 H17815 Huang Song reverse 3 H17816 Huang Song obverse H17816 Huang Song obverse H17816 Huang Song reverse 4 H17816 Huang Song reverse 4 H17827 Kai Qing obverse H17827 Kai Qing obverse H17827 Kai Qing reverse Yuan H17827 Kai Qing reverse Yuan H17829 Jing Ding obverse H17829 Jing Ding obverse H17829 Jing Ding reverse blank H17829 Jing Ding reverse blank H17830 Jing Ding obverse H17830 Jing Ding obverse H17830 Jing Ding reverse Yuan H17830 Jing Ding reverse Yuan H17849 Xian Chun obverse H17849 Xian Chun obverse H17849 Xian Chun reverse blank H17849 Xian Chun reverse blank H179 Jian Yan obverse H179 Jian Yan obverse H179 Jian Yan value 2 reverse blank H179 Jian Yan value 2 reverse blank H179 x2 Jian Yan obverse H179 x2 Jian Yan obverse H179 x2 Jian Yan value 2 reverse blank H179 x2 Jian Yan value 2 reverse blank Jing Ding Zhi Bao obverse iron 景定之寶    鐵 Jing Ding Zhi Bao obverse iron 景定之寶 鐵 Jing Ding Zhi Bao  iron reverse four characters Jing Ding Zhi Bao iron reverse four characters