Wang Mang

H9.1 Da Quan Wu Shi obverse H9.1 Da Quan Wu Shi obverse H9.1 Da Quan Wu Shi reverse H9.1 Da Quan Wu Shi reverse H9.32 Huo Quan 3 obverse H9.32 Huo Quan 3 obverse H9.32Huo Quan 3 reverse H9.32Huo Quan 3 reverse H9.33 Huo Quan 2 obverse H9.33 Huo Quan 2 obverse H9.33 Huo Quan 2 reverse H9.33 Huo Quan 2 reverse H9.37 Huo Quan obverse H9.37 Huo Quan obverse H9.37 Huo Quan reverse H9.37 Huo Quan reverse H9.64 Huo Quan obverse H9.64 Huo Quan obverse H9.64 Huo Quan reverse H9.64 Huo Quan reverse H9.65 Huo Quan cut 2 obverse H9.65 Huo Quan cut 2 obverse H9.65 Huo Quan cut 2 reverse H9.65 Huo Quan cut 2 reverse H9.65 Huo Quan cut 3 obverse H9.65 Huo Quan cut 3 obverse H9.65 Huo Quan cut 3 reverse H9.65 Huo Quan cut 3 reverse H9.65 Huo Quan cut 5 obverse H9.65 Huo Quan cut 5 obverse H9.65 Huo Quan cut 5 reverse H9.65 Huo Quan cut 5 reverse H9.65 Huo Quan cut obverse H9.65 Huo Quan cut obverse H9.65 Huo Quan cut reverse H9.65 Huo Quan cut reverse H9.70 Huo Quan obverse H9.70 Huo Quan obverse H9.70 Huo Quan reverse H9.70 Huo Quan reverse H91 Da Quan Wu Shi obverse H91 Da Quan Wu Shi obverse H91 Da Quan Wu Shi reverse H91 Da Quan Wu Shi reverse H91 v Da Quan Wu Shi 3-5mm thick obverse 9 6g H91 v Da Quan Wu Shi 3-5mm thick obverse 9 6g H91 v Da Quan Wu Shi 3-5mm thick reverse 9 6g H91 v Da Quan Wu Shi 3-5mm thick reverse 9 6g H91 v Da Quan Wu Shi middle cut out obverse H91 v Da Quan Wu Shi middle cut out obverse H91 v Da Quan Wu Shi middle cut out reverse H91 v Da Quan Wu Shi middle cut out reverse H91 x2 Da Quan Wu Shi obverse H91 x2 Da Quan Wu Shi obverse H91 x2Da Quan Wu Shi reverse H91 x2Da Quan Wu Shi reverse H91 x3 Da Quan Wu Shi obverse H91 x3 Da Quan Wu Shi obverse H91 x3 Da Quan Wu Shi reverse H91 x3 Da Quan Wu Shi reverse H91 x4 Da Quan Wu Shi obverse H91 x4 Da Quan Wu Shi obverse H91 x4 Da Quan Wu Shi reverse H91 x4 Da Quan Wu Shi reverse H91 x5 Da Quan Wu Shi obverse H91 x5 Da Quan Wu Shi obverse H91 x5 Da Quan Wu Shi reverse H91 x5 Da Quan Wu Shi reverse H913 v Qi Dao obverse 11 8g H913 v Qi Dao obverse 11 8g H913 v Qi Dao reverse 11 8g H913 v Qi Dao reverse 11 8g H914 Xiao Quan Zhi Yi obverse H914 Xiao Quan Zhi Yi obverse H914 Xiao Quan Zhi Yi reverse H914 Xiao Quan Zhi Yi reverse H932 Huo Quan inner rim obverse H932 Huo Quan inner rim obverse H932 Huo Quan reverse H932 Huo Quan reverse H932 x2 Huo Quan inner rim obverse H932 x2 Huo Quan inner rim obverse H932 x2 Huo Quan reverse H932 x2 Huo Quan reverse H932 x3 Huo Quan inner rim obverse H932 x3 Huo Quan inner rim obverse H932 x3 Huo Quan reverse H932 x3 Huo Quan reverse H934 HoQuan double inner rim obverse H934 HoQuan double inner rim obverse H934 Huo Quan reverse H934 Huo Quan reverse H937 Huo Quan small coin obverse H937 Huo Quan small coin obverse H937 Huo Quan small coin reverse H937 Huo Quan small coin reverse H938 Huo Quan no inner rim obverse H938 Huo Quan no inner rim obverse H938 Huo Quan reverse H938 Huo Quan reverse H938 x2 Huo Quan no inner rim obverse H938 x2 Huo Quan no inner rim obverse H938 x2 Huo Quan reverse H938 x2 Huo Quan reverse H94 Da Quan Wu Shi obverse H94 Da Quan Wu Shi obverse H94 Da Quan Wu Shi reverse H94 Da Quan Wu Shi reverse H94 x1 Da Quan Wu Shi obverse H94 x1 Da Quan Wu Shi obverse H94 x1 Da Quan Wu Shi reverse H94 x1 Da Quan Wu Shi reverse H94 x2 Da Quan Wu Shi obverse H94 x2 Da Quan Wu Shi obverse H94 x2 Da Quan Wu Shi reverse H94 x2 Da Quan Wu Shi reverse H940 Huo Quan no inner rim dash lower right corner obverse H940 Huo Quan no inner rim dash lower right corner obverse H940 Huo Quan reverse H940 Huo Quan reverse H940 x2 Huo Quan no inner rim dash lower right corner obverse H940 x2 Huo Quan no inner rim dash lower right corner obverse H940 x2 Huo Quan reverse H940 x2 Huo Quan reverse H942 Huo Quan no inner rim dash lower left corner obverse H942 Huo Quan no inner rim dash lower left corner obverse H942 Huo Quan reverse H942 Huo Quan reverse H946 Huo Quan no inner rim obverse blob top of hole H946 Huo Quan no inner rim obverse blob top of hole H946 Huo Quan reverse H946 Huo Quan reverse H946 x2 Huo Quan no inner rim obverse blob top of hole H946 x2 Huo Quan no inner rim obverse blob top of hole H946 x2 Huo Quan reverse H946 x2 Huo Quan reverse H948 Huo Quan no inner rim obverse blob right of hole H948 Huo Quan no inner rim obverse blob right of hole H948 Huo Quan rim reverse H948 Huo Quan rim reverse H949 Huo Quan no inner rim obverse blob bottom of hole H949 Huo Quan no inner rim obverse blob bottom of hole H949 Huo Quan reverse H949 Huo Quan reverse H950 Huo Quan no inner rim blob left of hole obverse H950 Huo Quan no inner rim blob left of hole obverse H950 Huo Quan reverse H950 Huo Quan reverse H955 Huo Quan obverse H955 Huo Quan obverse H955 Huo Quan reverse crescent & dot H955 Huo Quan reverse crescent & dot H960 Huo Quan 5 8mm thick obverse 25 7g H960 Huo Quan 5 8mm thick obverse 25 7g H960 Huo Quan 5 8mm thick reverse 25 7g H960 Huo Quan 5 8mm thick reverse 25 7g H970 Bu Quan obverse H970 Bu Quan obverse H970 Bu Quan reverse H970 Bu Quan reverse H970 x2 Bu Quan obverse H970 x2 Bu Quan obverse H970 x2 Bu Quan reverse H970 x2 Bu Quan reverse H972 Bu Quan obverse Blob over hole H972 Bu Quan obverse Blob over hole H972 Bu Quan reverse H972 Bu Quan reverse Huo Quan middle cut out obverse Huo Quan middle cut out obverse Huo Quan middle cut out reverse Huo Quan middle cut out reverse Yan Huan Da Quan Wu Shi obverse Yan Huan Da Quan Wu Shi obverse Yan Huan Da Quan Wu Shi reverse Yan Huan Da Quan Wu Shi reverse